මගේ රත්තරන් අම්මේ අහිතක් නොසිතමි නුබ ගැන….


අද ලෝක අම්මාවරුන්ගේ දිනය…ලෝකයේ ලස්සනම වචනය ‘අම්මා’.. අද දවසේ හුගක් දෙනා කියන දෙයක්. ඇත්තටම මේක අපිට අද විතරක් මතක් වෙන දෙයක්ද.. සමහරවිට ඔව්..

”අම්මාවරුනේ අම්මාවරුනේ
සම්මා සම්බුදු අම්මාවරුනේ.
දරුවන්ගේ දුක් කඳුළු දකිනදා
සුරලොව සිට අතපා
ඒ කඳුළැලි පිසින…
අම්මාවරුනේ”

අපගේ ජීවිත වෙනුවෙන් සැමදා කැප කල ඇයට එක් දිනක් වෙන් කිරීම ඇතිද ? ලෝකයා එසේ කලත් අප එසේ කළ යුතු වන්නේ නැත. ඒ ඇය අප වෙනුවෙන් කළ කැපවීම ගැනිය නොහකි නිසාවෙනි.

පහත තිබෙන්නේ මාගේ මිතුරෙකු එවා තිබු පින්තුරයක්..නොසිතු, නොදුටු, නොපැතු පැත්තක් දෙස එය ඔබව යොමු කරාවී…

 
මගේ රත්තරන් අම්මේ
අහිතක් නොසිතමි නුබ ගැන
මට කිරි නො එරෙනවාට.....
කිරි එරෙන්නේ කෙලෙසකටද
කිරි වෙන්ට ලේ බිදක් නැති නුබේ ගතට...
මා ඔසවා හුරතල් නොකලාට
කම් නැත අම්මේ.....
ඔසවන්නේ කෙලෙසකද
මස් පිඩක් නැති ඔය දැතට..
දැස් හැර ඉන්ට වෙර නැති මට
නැලවිලි ගීනම් කුමකටද....
එනමුත්...
ගන්නවාද මා මොහොතකට
නුබෙ උණුහුම් තුරුලට...
පාරමි පුරන්නට...
මතු භවෙත්
නුබේ පුතු වන්නට.....
Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in අපේ දේ, පරිසරය and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to මගේ රත්තරන් අම්මේ අහිතක් නොසිතමි නුබ ගැන….

  1. mesua............ says:

    nice artical………….

  2. Jonney says:

    Wooow this is really sensitive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s