අලුත් විදිහකට නැගී සිටින්න….


අපි හුගක් දෙනා විවිධාකාර ලෙස ජීවිතය දකින්න උත්සහ කරනවා 🙂  ජීවිතයේ අපිට එල්ල වන විවිධාකාර ප්‍රශ්ණවලට අපි මුහුණ දෙන්නේ විවිධාකාර විදිහටයි. ඒ අපි එකිනෙකාට එකිනෙකා එකිනෙකින් වෙනස් නිසා වෙන්නැති.  ඒ එල්ල වන ප්‍රශ්ණ හමුවේ අපි පිළිතුරු සොයන්නේ විවිධ අයුරින්.  සමහරක් විට එම ප්‍රශ්ණ හමුවේ අපි පරාජය වන අතර තවත් සමහර අවස්ථාවලදී එම ප්‍රශ්ණ ජය ගන්නවා. කවුරුන් කෙසේ මොන අයුරෙන් කිව්වත් ප්‍රශ්ණ හමුවේ සැමදා ජයගන්න අපිට හැකියාවක් නැ.  නමුත් වැදගත්ම කරුණ වන්නේ අපිට එල්ලවන බාධක, අභියෝග, ප්‍රශ්ණ වලට අපි මුහුනදෙන ආකාරයයි. ඔබ ප්‍රශ්ණ වලට අභියෝගයක් වන්න.  ජීවිතය, ප්‍රශ්ණ වෙනස් විදිහකට දකින්න උත්සහ කරන්න. ඔබට ඔබගේ ජීවිතයේ නැවුම් වෙනසක් අත්විදින්න හැකිවේවී…..

පහත තිබෙන කතාව අපිට හුගක් දෙයක් කියා දේවී…හුගක් දේවල් තේරුම් කර දේවී…

Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in අපේ දේ, පරිසරය and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s