නව අවුරුද්දේ අල්ලපු වැඩ සියල්ලම ඉෂ්ඨ සිද්ධ වේවා…!!!


ඕන්න වැඩ අල්ලලන නැකතත් උදා උනා..පොතක් ඇරගෙන උතුර බලාගෙන ඉතින් වැඩ ඇල්ලුවා. දැන් ඉතින් හොදට ඉගන ගන්න ඕන 🙂  පොත විතරක් අල්ලලා මදිනේ.අන්තර්ජාලයේ වැඩත් අල්ලන එපාය 😆  එහෙම ලොග් වෙලා..ඒකට කලින් පන්හිද පැත්තේ යන එක වැදගත් කියලා මට හිතුනා… ඒ හින්දා හාපුරා කියලා මේ පෝස්ට් එක ලියන්න හිතුවේ. මේ අවුරුද්ද පුරාවටම කිසිදු කරදරයකින් තොරව,සතුටින්,නිවී සැනසිල්ලේ පන්හිද කරගෙන යන්න පුලුවන් වේවා…අයුබෝ වේවා ආවඩා කියලා හිතාගෙන තමා මේ ලියන්නේ 🙂 ඉතින් සියලු දෙනාටම තමන් සිතු පෑතු සියලු දේ ඒ ආකරයෙන්ම ඉෂ්ඨ වෙන්න කියලා පතනගමන්ම,ජයග්‍රාහී බ්ලොග් වසරක් උදාවේවා කියලා එක සිතින් පතනවා…..!!!

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in අපේ දේ, රස කතා and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to නව අවුරුද්දේ අල්ලපු වැඩ සියල්ලම ඉෂ්ඨ සිද්ධ වේවා…!!!

  1. palaamalla says:

    උබටත් එසේම වේවා කියල පතනවා මචන්.

  2. abilin says:

    උබටත්, මටත් සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා !!!!!!

  3. එහෙනම් ඒ සියලු පැතුම් ඉටුවන සිරි සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා……!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s