පේරා වර්ණ රාත්‍රිය-’08


 

ක්රිඩවේ කිතුගොස සිරිලක පුරා පැතිරවු පේරදෙනිය විශ්වවිද්යාලයේ ක්රිඩක ක්රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා අගයනු වස් වාර්ෂිකව පැවෙත්වනු ලැබෙන වර්ණ ප්රදානය, උත්සවාකාරයෙන් පේරදෙනිය විශ්වවිද්යාලයේ ක්රිඩාගාර යේ මෙම මස 24 වනදා උපකුලපතිතුමගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවත්වුනා.විශ්වවිද්යාල මට්ටමෙන්, ජාතික මට්ටමෙන්, හා අන්තර්ජාතික මට්ටමෙන් ක්රිඩාවේ දක්ෂතා දැක්වූ ක්රීඩක ක්රීඩිකාවන්ගේ වසරේ දක්ෂතා කල එලි දැක්වීමේ සමාප්ත මොහොත සාඩම්බර ලෙස එදින සන්ද්යාභාගයේ සිට පැවැත්වුනා.

මෙම අවස්තාව වසර පුරාවට ක්රීඩාවන් හා සම්බන්ධ වෙමින් එහි දක්ෂතා දැක්වූ සියලුම දෙනාට ඉතාමත් වැදගත් මොහොතක් වනවා.ඉතින් මෙම සාඩම්බර මොහොතට මටත් සහභාගී වීමේ අවස්ථාව ලැබුනා 🙂   චෙස් ක්රිඩාව වෙනුවෙන්.ක්රිඩාවේ පෙලහර පෑ සියලුම දෙනා වර්ණයෙන් ආලොකමත් කල මෙම උත්සවය පසුදා අලුයම තුරු පැවතියේ සහභාගි වූ සියලු දෙනාටම  සංගීත වින්දනයක්ද ලබාදෙමිනි 😀

Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in අපේ දේ, පේරා Campus, රස කතා. Bookmark the permalink.

2 Responses to පේරා වර්ණ රාත්‍රිය-’08

  1. හරිම අපූරුයි! 🙂

  2. firefoxbeta says:

    ස්තුතියි 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s