මෙය ඔබේ සිහින රථයද -ටාටා නැනෝ ?


 

කැම්පස් එකෙන් සංවිධානය කරපු චෙස් තරගාවලිය නිසා දවස් කීපයකින් බ්ලොග් එකට පෝස්ට් එකක් දාන්නත් බැරි උනා. ඔන්න අර මම කලින් දාලා තිබුන ටාටා නැනෝ කාර් එකේ පෝස්ට් එකට අදාලව අලුත් දෙවල් ටිකක් මට හම්බ උනා. මේ පින්තුර ටික දැක්කම නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙයි මේ කාර් එක ගන්ටම…   🙂 මේකේ පොඩි ගතියකුත් තියනවනේ.

වැඩි කතා ඕන නැනේපල්ලෙහා තියන පින්තුර ටික දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ටම හිතෙයි මෙක දෙන ගානට වැඩියෙනුත් වටිනවා කියලා  🙂

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in වාහන. Bookmark the permalink.

One Response to මෙය ඔබේ සිහින රථයද -ටාටා නැනෝ ?

  1. මේක ලංකාවට එනකොට ලක්ෂ 7ක් 8ක් විතර වෙනවලූ. මාසෙට 50ක් විතර ගේන්ලූ කල්පනාව. ඉතින් ඔයිට වඩා හොඳයි සෙකන්හෑන්ඩ් කාර් එකක් ගන්නවා. අදික ටැක්ස්තමා ගැටළුව. 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s