සමස්ථ් ලංකා අන්තර් පාසල් චෙස් තරගාවලිය සහ බුද්ධිදැනුම විචාරාත්මක තරගාවලිය


 

චෙස් ක්රිඩාව යනු ඔබගේ බුද්ධිය තියුනු කරමින් ඔබව මානසික යුධවැදිමට යොමු කරන අපුර්වතම ක්රිඩාවකි. කලාත්මක මානසික යුදවැදිමක් මත රදා පවතින මෙම ක්රිඩාව වර්තමාන ලාංකීය ක්රිඩා පෙතේ විශේෂිත වු පරිච්ඡේදයකි.

මෙවනි අපුර්වත ක්රිඩාවක් පාසල් සිසුන් අතරේ තව දුරටත් ජනප්රිය කරනු වස් පේරදෙනිය විශ්වවිද්දයාලාලිය චෙස් සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන පාසල් සිසුන් සදහා වන අවුරුදු 19 හා අවුරුදු 15 පහල වේගවත් චෙස් තරගාවලිය හා බුද්ධිදැනුම විචාරත්මක තරගාවලිය අප්රේල් මස 9 දින  විශ්වවිද්දයාලිය ක්රිඩාගාරයේදි පැවත්වේ.

 

ඉතින් මේ අනගි අවස්ථාව ඔබගේයි, තවත් එක් චෙස් තරගාවලියක් නොවූ මෙය ඔබට පෙර නොවිදි චෙස් තරගාවලි අත්දැකිමක් ලබා දෙන් ඇතැයි මගේ විශ්වාසයයි. මේ පිලිබදව වැඩි දුර තොරතුරු pera.chess@gmail.com ලිපිනයෙන් හා 0716517525 [කසුන් දෙහිගම] ඇමතිමෙන් ලබා ගතහැකියි. චෙස් තරගයක් මිහිර විදිමට පාසල් සිසුන් වන ඔබට කෙරෙන දයාබර ඇරයුමයි මේ…….   🙂

Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in ගේම්ස්, පේරා Campus. Bookmark the permalink.

2 Responses to සමස්ථ් ලංකා අන්තර් පාසල් චෙස් තරගාවලිය සහ බුද්ධිදැනුම විචාරාත්මක තරගාවලිය

  1. අඥාත says:

    “ඔබව මානසික යුධවැදිමට යොමු කරන”
    යකෝ, ඕක යුධ විරෝධීන්ට අහුවෙන්නවත් කියන්න එපා!

    • firefoxbeta says:

      බයවෙන්න දෙයක් නැ.. ඒගොල්ලොත් අපිට උදව් කරනවා…. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s