පන්හිද


පන්හිද තමා මගේ පලවෙනි සිOහල බ්ලොග් එක. මම ම්ට කලින් බ්ලොග් ලියල තිබුනත් මෙ මගේ පලවෙනි සිOහල බ්ලොග් එක. මගේ බ්ලොග් එකට එන ඔයගොල්ලො ඔක්කොම මම සාදරයෙන් පිලිගන්නවා 😀  ඒවගෙම ඔයගොල්ලන්ගෙ අදහස්, උදහස්, ගල්මුල් (එව නෑතත් කමක් නෑ….) අදරයෙන් පිලිගන්නවා. එවා මට ඉස්සරහට යන්ට ලොකු උදව්වක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් පුලුවන් හෑම වෙලාවකම මෙපෑත්තෙ ඈවිල්ල යන්න එන්න 😀

 

Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in වෙනත්. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s