බින් ලාඩන්ගේ ප්‍රහාරය…


අපි දන්නවනේ අල්කඉඩා ත්රස්ත කල්ලිය මගින් ලෝක වෙලද මධයස්ථානයට ප්රහාරයක් එල්ල කරපු බව. ඉතින් මේ ගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරගැනිමේ සංනිවිදෙන පහසුව සදහා කවුරුවත්ම හිතපු නැති විදිහේ වැඩක් තමා කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගැනිමේ එක දෙයක් ලෙස ඔවුන් Microsoft word යොදා ගත් බව සොයා ගනු ලැබුවා.


බලන්ටකෝ එකේත් හැට් නේද?

අල්කඉඩා සංවිධානය ලෝක වෙලද මධස්ථානයට පලමු ප්රහාරය එල්ල කරපු ගුවන් යානය තමයි Q33NY . Microsoft Word වලට ගිහිල්ලා ගුවන් යානයේ number (Q33NY) එක type කරලා highlight කරන්න. ඉට පස්සේ  front size එක 48 විතර දලා front type එක WINGDINGS ලෙස වෙනස් කරන්න.

කොහොමද???

ලෝක වෙලද මධස්ථානය කියන්නේ උසින් වැඩි එක ළග පිහිටි ගොඩනැගිලි දෙකක්. Twin Towers කියලා තමයි එක හදුන්වන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ එගොල්ලන්ගේ plan එක ගැන. අපිටත් ඕනනම් පුලුවන් word යොදා ගෙන පොඩි පොඩි සංනිවේදන වැඩ කරන්න. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්ටකෝ….

Advertisements

About panhida

Hey I'm namal from kandy, Srilanka.
This entry was posted in XPමැජික්. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s